Nyt fra...

73 Nyheder 4 Nyt fra...

Forældremøder / Forældreguide / Trafik (det gør on

Kære forældre
Forældremøder / Forældreguide
Fra skolebestyrelsen vil vi gerne takke for, at vi har fået mulighed for at komme på besøg til jeres forældremøder. Det har været en fornøjelse at møde næsten alle klasser fra 0. til og med 7. klassetrin.
 
Vi har været rundt på klassetrinnene for at gøre lidt reklame for vores folder "Guide til Forældre". Vi håber, at der er mange, som har haft lejlighed til at læse folderen. Hvis ikke, så kan I finde den her.

Ideen med guiden er at minde os alle om, at vi er en del af fællesskabet omkring Store Magleby Skole. Der er derfor i guiden nogle forventninger til rollen som forælder, som det er godt at blive mindet om i en travl hverdag. Og det kan godt være den nogle steder lyder lidt skrap, men den er i bund og grund lavet ud af kærlighed til fællesskabet, skolen og vores elever.

Trafik 
En af de største udfordringer i forhold til vores børns sikkerhed er de trafiksituationer, der opstår om morgenen - især på og omkring Kirkevej. Vi har siden sommerferien desværre allerede oplevet to børn blive ramt af biler om morgenen. Det er to for meget.

Derfor vil vi igen gerne appellere til:
 - at cyklen prioriteres som transportmiddel så tit som muligt
 - at Kys og Kør banerne ved Kirkevej og Hollænderhallen benyttes
 - at parkering kun foregår ved Hollænderhallen eller Rådhuset (altså ingen parkering på og omkring Kys og Kør banen ved Kirkevej)
 - at færdselsloven overholdes, inklusive parkeringsforbud (dette er faktisk en forventning, ikke en appel)

Se også gerne skolens trafikpolitik, som I finder her.

På sidste side i trafikpolitikken kan I se, hvordan Kys og Kør banerne er tænkt. Ved at bruge banerne rigtigt får vi afviklet trafikken bedst muligt, så alle kan komme videre i hverdagen uden at der opstår farlige situationer.

Mange hilsner
Skolebestyrelsen

28-09-2018 ~30