Nyt fra...

68 Nyheder 3 Nyt fra...

Mobil / Mad / Valg / Udvalg

Kære elever, forældre og medarbejdere

Arbejdet i skolebestyrelsen går sin rolige gang og det vil jeg gerne give jer en opdatering på her.

 

I år har vi valg til skolebestyrelsen og jeg håber vi får mange interesserede kandidater blandt forældrene. Det er længe siden, der sidst var kampvalg til bestyrelsen på vores skole og jeg tror det ville være sundt at prøve igen smiley

I vil høre mere om valget når det nærmer sig.

 

Referatet fra vores sidste møde kan I læse her. Der er lige et par punkter jeg vil gøre opmærksom på:

 

Eleverne er også repræsenteret i skolebestyrelsen. De havde på sidste møde et forslag om at indføre en madordning på skolen. Der er flere muligheder i spil og bestyrelsen gav sin opbakning til at eleverne undersøger disse nærmere og sammen med skolen kommer med et konkret forslag - gerne lokalt forankret og med sundhed i fokus.

 

Et andet ønske fra eleverne kunne vi ikke indfri: 6. klasserne vil gerne have adgang til deres mobiltelefoner i løbet af skoledagen. Her fastholdt bestyrelsen den beslutning vi tog inden skoleårets start, nemlig den mobilfri skole for 0. - 6. årgang. Vi evaluerer det princip inden sommerferien og vurderer om det skal ændres til næste skoleår. Vi har fået meget positive tilbagemeldinger på den mobilfri skoledag, både fra elever og lærere.

En af udfordringerne ved den mobilfri skoledag er, at nogle elever stadig får beskeder og opkald i løbet af dagen (og det er jo ikke altid man husker at sætte den på lydløs) - så jeg vil gerne opfordre til at I først kontakter jeres børn når skoledagen er slut. Hvis der er akut behov for at komme i kontakt med en elev i løbet af dagen, så ring til skolens kontor.

 

Dragør Kommune nedsætter nu et decideret Skoleudvalg, der overtager skoleområdet fra det tidligere Børne-, Fritids- og Kulturudvalg. Vi ser frem til samarbejdet med dem, når de er kommet i gang med deres arbejde. En af de første og vigtigste diskussioner bliver, hvor, hvordan og, hvornår vi i Dragør får indført et niende skolespor - altså een klasse mere på hver årgang. Det er vigtigt fordi vi i dag har alt for store klasser, især på vores skole. Ind til vi får flere klasser at fordele kommunens elever på, så arbejder bestyrelsen sammen med skolen om at sørge for at de rette ressourcer er til stede i de klasser, hvor der er et behov.

 

Med venlig hilsen

René

Formand for skolebestyrelsen på Store Magleby Skole

31-01-2018 ~30