Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:
  • Samlet elevtal pr. 31-10-2014:  770 elever
Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe: 
 
  • Indskolingen (0.-2. klasse): 22,5 elever pr. klasse
  • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 21,3 elever pr. klasse
  • Udskolingen (7.-9. klasse): 21,0 elever pr. klasse
 

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen: