Forældreforenings Bestyrelse

St. Magleby Skole - Kirkevejen

Formand: Lau Laursen - Barn i 8B
Kasserer: Anne Tønsberg - Barn i 7B

Bestyrelsesmedlemmer:

Henny M. Scheurer - Barn i 7C
Benedikte Holst - Barn i 9. Y
Maria Lønborg Andersen - Barn i 4C og 7B
Jens Wöldike - Barn i 6B og 8B

Lærerrepræsentant: Pernille Karaas
Elevråd: 2 repræsentanter
Skolebetjent: Glenn